Ansætte i Norge

At ansætte en norsk person til din danske virksomhed kan åbne døren til det norske marked. Det kræver dog en grundig forståelse af juridiske forpligtelser og markedsdynamikken. Få indsigt og vejledning om denne proces for at sikre en smidig og vellykket ekspansion til Norge.

Intermediary AS

11/27/20231 min read

Ansætte i Norge?

Hvis din virksomhed beslutter at træde ind på det norske marked ved at ansætte en person bosat i Norge, pålægges du registreringspligten for en norsk filial. En anden tilgang kunne være, hvis du allerede drager fordel af VOEC-ordningen og ønsker at ansætte en lokal person bosat i Norge. I dette tilfælde udløses også registreringspligten for en norsk filial, idet dette punkt omhandler de juridiske aspekter af ansættelser.

Det er vigtigt at nøje vurdere virksomhedens struktur ved ansættelse af norsk personale, da AS og NUF tilbyder forskellige muligheder for din virksomheds vækst og strategiske udvikling.

Intermediary AS kan være behjælpelige med at etablere kontakt til Intermediary AS, som kan rådgive og guide jer angående disse forhold og give indsigt i det norske marked.

Norsk Kultur

Den norske arbejdskultur adskiller sig væsentligt fra den danske og bør ikke forveksles. Det er en fejlagtig antagelse at tro, at det norske arbejdsmarked fungerer på samme måde som det danske. At rekruttere kvalificeret norsk arbejdskraft kan være udfordrende og omkostningstungt. Desuden modtager cirka 10 % af den norske arbejdsstyrke offentlige ydelser. Det er afgørende at være opmærksom på de særlige norske regler, som varierer afhængigt af din virksomheds størrelse. Kontakt os for at få mere indsigt.

Det er værd at undersøge lønforholdene på det norske marked. På SSB kan du finde nøgletal om gennemsnitslønnen på tværs af både offentlig og privat sektor. Når du sammenligner med danske forhold, er det vigtigt at overveje grundigt for at sikre det bedste udgangspunkt for en succesfuld ekspansion til Norge.

Hvad er NAV?

NAV står for "Arbeids- og velferdsetaten" på norsk, hvilket oversættes til "Arbejds- og velfærdsetaten" på dansk. Det er en norsk statslig myndighed, der håndterer arbejdsmarkedets forhold, arbejdsløshedsydelser, sociale ydelser og andre velfærdsordninger i Norge. NAV administrerer og koordinerer en række offentlige ydelser og programmer for borgere og virksomheder i Norge.