Støtte fra Innovasjon Norge

Intermediary AS har blitt tildelt markedsavklaringsstøtte fra Innovasjon Norge i løpet av 2023.

Intermediary AS

12/26/20231 min read

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge

Støtte fra Innovasjon Norge

Intermediary AS har blitt tildelt markedsavklaringsstøtte fra Innovasjon Norge i løpet av 2023. Dette støtter deres initiativ med å undersøke og evaluere markedspotensialet for vår løsning, og det gir oss verdifull støtte for å utvikle en solid forståelse av markedets behov og muligheter.