Våre verdier

Virksomhetens verdier kan nedskrives eller etterleves

Intermediary AS sine verdier er grunnlaget som selskapet er bygget på. Verdier definerer hvem selskapet og menneskene er, hva selskapet står for, og hvordan det fungerer.

Intermediary har sterke verdier som er i stand til å tiltrekke og beholde de beste medarbeiderne og kan bygge varige relasjoner med kunder og andre interessenter.

Våre fire kjerneverdier er:

Mennesker - Innovasjon - Bærekraft - Partnerskaper

men's gray crew-neck t-shirt
men's gray crew-neck t-shirt
green plants on soil
green plants on soil

Intermediary AS er en virksomhet drevet av mennesker og formål

Vi lever etter våre verdier, og vi er i samsvar med FNs bærekraftsmål nummer 3, 8, 11 og 17

person holding orange flower petals
person holding orange flower petals

Virksomhedens verdigrunnlag

Medarbejernes navigationskort hos Intermediary

Verdien av å ha meningsfylt interaksjon, respekt og produktive utvekslinger med andre mennesker.

I en bedriftssammenheng refererer verdien til både interne medarbeidere og eksternt med våre kunder og leverandører

Interaksjon

Verdien av interaktivitet er en form for innovasjon, spesielt innen teknologi og design. Interaktive produkter eller tjenester engasjerer brukeren på nye og spennende måter, noe som kan være resultatet av innovative prosesser

Interaktivitet

Verdien Intergenereasjonell rettferdighett er et prinsipp innen bærekraft som handler om å sikre at fremtidige generasjoner har tilgang til de samme eller bedre ressurser og muligheter som vi har i dag. Selv om det ikke er en direkte synonym for bærekraft, er det en viktig del av det overordnede konseptet

Intergenerasjonellrettferdighet

Verdien Interorganisatorisk samarbeid refererer til samarbeid mellom ulike organisasjoner for å oppnå felles mål. Dette kan inkludere ulike former for partnerskap, nettverk og allianser

Interorganisatorisk samarbeid