Information om Norge

Norge har traditionelt været et yderst spændende marked for danske virksomheder, og forholdet mellem de to lande har altid været tæt. Dette gælder på tværs af diverse sektorer, hvor salget til norske forbrugere via danske hjemmesider, detailhandel med norske salgsagenter og deltagelse i den blomstrende bygge- og anlægsbranche har været særligt givende takket være Norges betydelige infrastrukturinvesteringer.

Nordmændenes ry for at være tæt knyttet til det danske marked er velfortjent. Deres købestyrke og store interesse for danske produkter og designs har skabt en givende dynamik mellem de to nationer. Men, som med enhver mulighed, kommer der udfordringer.

For mange danske selskaber udgør den ydre grænse en betydelig udfordring, især når det kommer til indfortoldningen af solgte varer. Dette udgør ikke kun en konkret hindring, men kan også have økonomiske konsekvenser. At navigere gennem de forskellige norske registreringsformer kan være en kompleks opgave, og samtidig er det afgørende at etablere processer, der giver selskabet adgang til markedet, samtidig med at omkostningerne holdes i skak.

At vurdere fordele og ulemper ved de forskellige registreringsformer og samtidig sikre en effektiv proces er en udfordrende balanceakt. Det kræver omhyggelig planlægning og måske professionel rådgivning for at sikre, at danske virksomheder kan trives på det norske marked uden at blive overvældet af bureaukrati og indfortoldningsudfordringer.

Markedsinformation om Norge set udefra

 • Ingen lokal tilstedeværelse uden et AS eller filial

 • B2B salg via agenter som skal tjene din avance

 • B2B salg med fjernleverbare tjenester fx software

 • Begrænset B2C salg så længe man ikke overstiger betingelserne indenfor skatte og moms området

 • Mulighed at benytte VOEC ordningen hvis man opfylder kravene i ordningen

 • Begrænset muligheder for service og after market sales

 • Ingen mulighed for at ansætte personer bosiddende i Norge uden AS eller Filial

 • Begrænset brug af norske influencere

 • Ingen mulighed .no domæner med Norid beskyttelse uden et norsk organisationsnummer

 • Ingen mulighed for at få moms refusion på returforsendelser

 • En momsrepræsentant vil begrænse og hæmme jeres potentiale på det norske marked da metoden skaber et transaktionsbaseret afhængighedsforhold og en begrænsning i aktiviteter og fleksibilitet

 • Incoterm DAP - dine kunder betaler for moms og indfortoldning

 • Incoterm DAP - Med et norsk cvr kan du forenkle udførsel og indfortoldning

 • Incoterm DDP - uden norsk cvr nr. betaler du alle omkostningerne

 • Særlig varer kan ikke afsættes i Norge uden lokal tilstedeværelse

 • Ikke muligt at tage betalt via vipps/Mobilpay

 • Ikke mulig at få tilgang til det norske klynge miljø i forsknings og udviklingsøjemed

 • Diverse norske fordelaktige støtteordninger

 • 5.4 Millioner norske konsumenter kan købe jeres produkter

 • 5,1 % af alt dansk eksport går til Norge

 • Norge er Danmarks 5 største eksportmarked

 • Norsk E-handel udgør næsten 1 millard NOK

 • Told er den største barriere som afholder nordmænd for at handle i din webshop

 • Norge er udenfor EU der gælder andre regler

 • Uden et norsk cvr nr og uden norsk D-nummer er det vanskeligere at erobrer det norske marked