Norsk domæne

Norske virksomheder og andre organisationer samt privatpersoner over 18 år har mulighed for at abonnere på et norsk domænenavn. Virksomheder skal have et organisationsnummer i Enhetsregisteret, mens privatpersoner skal være registreret med fødselsnummer i Folkeregisteret. Alle abonnenter skal have en norsk postadresse. Et norskregistreret udenlandsk foretagende (NUF) er en af disse gyldige organisationsformer.

Kilde: https://lnkd.in/dg4q32SD

"Det er vigtigt at bemærke, at kunder, der benytter sig af en sådan tjeneste, ikke automatisk bliver abonnenter på et domænenavn under .no. Det vil være det pågældende selskab, der indgår en abonnementsaftale med Norid. Dette betyder blandt andet, at slutkunden ikke vil have de samme rettigheder over for Norid som en abonnent ville have haft. Norid vil heller ikke kunne give nogen garantier eller bistå slutkunden, hvis der opstår problemer med domænenavnet. Af denne årsag fraråder vi denne type registreringer"

Kilde: Norid / Juridsk afdeling.